Drepturile si obligatiile pacientului

Drepturile pacientului:

 1. Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate, de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale;
 2. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare;
 3. Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza;
 4. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate;
 5. Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii;
 6. Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic;
 7. Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat în cazul în care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta;
 8. Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata în locul sau;
 9. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala;
 10. Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;
 11. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului;
 12. Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
 13. Consimtamântul pacientului este obligatoriu în cazul participarii sale în învatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica;
 14. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale;
 15. Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia. Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres;
 16. Pacientul are acces la datele medicale personale;
 17. Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului;
 18. Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare;
 19. Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale. În cazul în care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale;
 20. Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 21. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în masura posibilitatilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial;
 22. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului;
 23. Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa îl recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective;
 24. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii;
 25. Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare;
 26. Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, în program continuu.

 

Extras
Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului
Monitorul Oficial nr. 51 din 29 ianuarie 2003

Obligatiile pacientului:

 1. Sa acorde încredere deplina în tratamentul si îngrijirile recomandate;
 2. Sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical;
 3. Sa respecte regulile de igiena personala zilnica;
 4. Sa-si exprime acordul cerut de personalul medical în situatiile prevazute prin legislatie;
 5. Sa participe la vindecarea lor, prin respectarea recomandarilor medicale si a tratamentului si sa respecte riguros ordinea interioara a unitatii;
 6. Sa nu pretinda examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare;
 7. Sa accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mâncarurile cu care este obisnuit în familie;
 8. Sa nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);
 9. Sa stea în spital atât timp cât este necesar, sa nu insiste sa ramâna mai mult decât trebuie, iar daca doreste externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura;
 10. Sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neîntelegerea unor termeni si sa solicite informatii doar personalului calificat;
 11. Fumatul este strict interzis, în caz contrar pacientii vor fi externati;
 12. Sa pastreze curatenia în saloane, integritatea echipamentului, curatenia în grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare;
 13. Sa umble în tinuta vestimentara îngrijita, decenta, când iese pe coridoare sau afara în curtea spitalului;
 14. Sa respecte circuitele spitalului si sa nu circule prin locurile interzise pacientilor în vederea protectiei proprii împotriva unor agenti patogeni sau noxe;
 15. Sa nu provoace neîntelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti, în situatia în care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului;
 16. Sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata/contributia personala, în conditiile legii;
 17. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.