Protectia datelor personle (GDPR):

La data de 25 Mai 2018 a intrat în vigoare și au devinit aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Drept urmare, Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu vă aduce la cunoștinta urmatoarele:

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si a legii nr. 46/2003, legea drepturilor pecientului, Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate, asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru functionarea sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu si sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului Orasenesc Bumbesti-Jiu, alte Case Judetene de Asigurari de Sanatate), în conditiile legii.

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare CAS pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligatiilor legale legate de proprii angajati. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determina imposibilitatea înregistrarii unui dosar de angajare.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

În vederea cresterii eficientei sistemului de paza si pentru asigurarea securitatii persoanelor si a spatiului public, Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu a instalat un sistem de supraveghere video interior si exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intra în incinta institutiei. Imaginile înregistrate sunt stocate si comunicate numai Politiei în caz de evenimente flagrante si a cercetarii judiciare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata la registratura Spitalului Orasenesc Bumbesti-Jiu.

Observatie:

*Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

* Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu a fost înregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal nr. 13987